معماری

ویزای سوئد

ویزای توریستی سوئد

ویزا، مجوزي است که با داشتن آن می توان در مدت کوتاهی به سوئد و سایر کشورهاي عضو پیمان شینگن سفر کرد. این ویزا می تواند به منظور ملاقات اقوام و دوستان، سفر توریستی، حضور در کنفرانس و یا بازدید کاري باشد. کلیه شهروندان خارج اروپا نیاز براي سفر به سوئد به ویزا نیاز دارند.

براي دریافت ویزاي سوئد به چه چیزهایی نیاز است؟
موارد عمومی براي دریافت هر نوع از ویزا در سوئد عبارت است از:

* پاسپورت معتبر که حداقل 3 ماه به انقضاي آن باقی مانده باشد.
* پول کافی براي زندگی و مسافرت برگشت به کشور خود.(کشور سوئد این مبلغ را 40 یورو معادل 370 کرون براي هر روز در نظر گرفته است. البته این مبلغ در صورتی که شخص در منزل اقوام خود در سوئد اقامت خواهد داشت و یا برخی عوامل دیگر قابل کاهش است.
* بیمه مسافرتی

سوالات ضروري که هنگام درخواست ویزا باید به آنها پاسخ دهید:
* چرا می خواهید از سوئد بازدید کنید؟
* چه مدت مایل به ماندن در سوئد هستید؟
* هزینه هاي شما در مدت سفر چگونه تامین خواهد شد؟
* چه پاسپورتی دارید و چه مدت معتبر است؟
* پس از بازدید از سوئد به کدام کشور سفر خواهید کرد؟
* آیا شما اجازه سفر به کشور مقصد (پس از خروج از سوئد را دارید؟
انواع ویزاي کوتاه مدت
* ویزاي بازدید اقوام و دوستان
* بازدید کنفرانس و کاري
* بازدید جهت درمان پزشکی
بازدید کنفرانس و کاري
براي درخواست ویزاي بازدید کنفرانس، شرکت مربوطه یا مرجعی که کنفرانس را برقرار می کند باید دعوتنامه نامه مربوط به کنفرانس و یا جلسه مصاحبه کاري را به متقاضی ارسال کند. دعوتنامه باید حاوي اطلاعاتی در مورد متقاضی باشد:
* مشخصات فردي
* علت دیدار از سوئد
* مدت زمان بازدید از سوئد
* چه کسی مسئولیت تامین هزینه هاي متقاضی را در سوئد بعهده خواهد داشت
سفر به منظور درمان پزشکی اگر هدف از سفر به سوئد درمان پزشکی است باید فرم ویژه اي موسوم به برگ ضمیمه ”سی“ نیز تکمیل شده و همراه درخواست ویزا تحویل سفارت شود.
همچنین یک گواهی پزشکی نیز باید از سوئد ارائه شود که نشان دهد چه زمانی قرار است متقاضی در سوئد تحت درمان پزشکی قرار گیرد و چه درمانی قرار است انجام گیرد. به علاوه باید یک گواهی پزشکی صادره از کشور محل سکونت ارائه شود که نشان دهد شخص متقاضی نمی تواند در آن کشور تحت درمان
مذکور قرار گیرد.همچنین باید نشان داده شود براي درمان مذکور و مراقبت هاي احتمالی پس از آن در سوئد سپرده مالی وجود دارد.
هزینه صدور ویزا تسلیم تقاضاي ویزا به یک کنسولگري یا سفارت سوئد براي اغلب متقاضایان 60 یورو (حدود 550 کرون سوئد هزینه دارد. این مبلغ در صورت عدم دریافت ویزا
مسترد نخواهد شد. افراد مبري از پرداخت هزینه افراد زیر بطور کامل از پرداخت هزینه معاف هستند:
-کودکان کمتر از شش سال
-دانش آموزان, دانشجویان و دانشجویان محقق (محققان مشروط بر آنکه هدف آنها از سفر انجام تحقیقات علمی باشد. همچنین آموزگارانی که با آنها همراه هستند مشروط بر آنکه هدف از سفر آنان تحصیل یا آموزش باشد.
-خویشاوندان یک تبعه کشورهاي اتحادیه اروپا به اضافه نروژ, ایسلند, لیختن اشتاین و سوئیس نیز از پرداخت هر گونه هزینه براي تقاضاي ویزاي خود معاف
هستند. اینگونه متقاضیان باید نوعی گواهی مبنی بر اثبات پیوند زناشویی یا قرابت خانوادگی ارائه کنند. افراد زیر بعنوان خویشاوند محسوب می شوند:
* زوج, زوجه و همزي
* فرزندان کمتر از 21 سال یا فرزندان بزرگتري که براي تامین معاش وابسته به والدین خود هستند
* والدینی که از لحاظ مالی به فرزندان خود در سوئد وابسته هستند
مرجع تصمیم گیرنده در مورد ویزا
در اغلب موارد نمایندگی سوئد در خارج از کشور پس از انجام کنترل هایی با سایر کشورهاي منطقه شنگن تصمیم گیري می کند. اگر نمایندگی سوئد در خارج از کشور در مورد تصمیم گیري در مورد تقاضانامه نامطمئن باشد آن را براي اتخاذ تصمیم به اداره مهاجرت در سوئد ارسال خواهد نمود.
صدور ویزا چه مدت طول می کشد؟
زمان صدور ویزا معمولا دو هفته است ولی سفارت سوئد در هر کشور بسته به فشار کاري و دیگر مسائل ممکن است متفاوت باشد. اداره مهاجرت توصیه می کند جهت اطمینان از دریافت به موقع ویزا باید درخواست، حداقل دو ماه قبل از سفر به سفارت و یا کنسولگري سوئد تسلیم شود. طی تعطیلات تابستانی و از ماه
جولاي تا آگوست این مدت ممکن است طولانی تر باشد.
تمدید ویزا اداره مهاجرت به جاي تمدید ویزا، اجازه اقامت جدید براي دیدار از خویشاوندان صادر می کند که هزینه آن 1000 کرون براي بزرگسال و 500 کرون براي کودکان زیر 18 سال است.
شکایت از تصمیم رد تقاضاي ویزا فقط خویشاوندان یک تبعه اتحادیه اروپا و همچنین خویشاوندان یک تبعه منطقه همکاري هاي اقتصادي اروپا (ئی اس اس به اضافه سوئیس می توانند نسبت به رد درخواست ویزا به اداره مهاجرت اعتراض کنند و فقط تصمیم صادره از سوي اداره مهاجرت قابل اعتراض است. اعتراضنامه توسط دادگاه مهاجرت مورد رسیدگی قرار می گیرد. افراد مشروح زیر خویشاوند محسوب می شوند:
* زوج, زوجه و همزي
* فرزندان کمتر از 21 سال یا فرزندان بزرگتري که براي تامین معاش وابسته به والدین خود هستند.
* والدینی که از لحاظ مالی به فرزندان خود در سوئد وابسته هستند.
سایر افراد نمی توانند نسبت به رد درخواست ویزا اعتراض کنند. تنها راه این است که تقاضاي جدیدي را تسلیم نمایند.

تلفن های تماس   02126404829  – 02126404825