معماری

ویزای اتریش

ویزای توریستی اتریش

مشخصات ویزا:
1 ویزاي توریستی
2 ویزاي بازرگانی
3 ویزاي پزشکی
4 ویزاي تحصیلی واقامت

مدارك ویزا:
عادي-توریستی:
دعوتنامه تایید شده به وسیله یک دفتر اسناد رسمی، 3 قطعه عکس، گذرنامه با شش ماه اعتبار، مبلغی براي تائید به مدرك، مدرکی دال بر رزرو بلیت

بازرگانی: دعوتنامه از شرکت معتبر اتریشی شامل تعهد قبول هزینه ها، گذرنامه با شش ماه اعتبار، بلیط رفت و برگشت، مبلغ روادید ترانزیت ، دو عدد فتوکپی از بلیت.

پزشکی: دعوتنامه از پزشک یا بیمارستان-پیش پرداخت هزینه ها-بلیت رفت و برگشت- 3 قطعه عکس-گذرنامه معتبر-متقاضیانی که از طریق وزارت امور خارجه اقدام کنند شانس بیشتري براي دریافت روادید خواهند داشت.

روادیدي تحصیلی و اقامت اتریش: فتوکپی از صفحات پاسپورت، دو قطعه عکس، آخرین مدرك تحصیلی، پذیرش دانشگاهی، شناسنامه، حواله ازدواج، گواهی عدم سوء پیشینه، گواهی صحت مزاج، مدارك مالی جهت تامین مخارج در اتریش، فرم تقاضا پر شده به زبان آلمانی.