معماری

وقت سفارت آمریکا

وقت سفارت آمریکا

ویزای مهاجرتی:

این نوع ویزا براي کسانی که قصد اقامت دائم بدون محدودیت زمانی در ایالات متحده را دارند صادر می شود. برخی از مهم ترین انواع این ویزا عبارتند از:
نام ویزا  |  توضیح
DV  |  ویزاي گوناگونی مثل قرعه کشی گرین کارت
EB-5  |  مهاجرت از طریق سرمایه گذاري
IR- تا 5 IR-1  |  مهاجرت از طریق خانوادگی (بستگان درجه اول یک تبعه آمریکا)

تلفن تماس: 22894292-021

وقت سفارت آمریکا
وقت سفارت آمریکا

در اولین قدم برای اخذ ویزای آمریکا نیاز به وقت سفارت آمریکا دارید.

ویزای غیر مهاجرتی:

این نوع ویزا جهت بازدیدهاي موقتی مثل گردشگري، کار، تجارت و تحصیل صادر می شود. برخی از مهم ترین انواع این ویزا عبارتند از:

نام ویزا  |  توضیح
F-1  |  دانشجویان آکادمیک
F-2  |  همسر و فرزندان دارندگان ویزاي F-1
J-1  |  بازدیدکنندگان مبادله اي (در اصطلاح انگلیسی به آنان exchange visitors گفته می شود.
J-2  |  همسر و فرزندان دارندگان ویزاي J-1

ویزای دومنظوره:

اگر چه این ویزاها مهاجرتی نیستند، اما برخلاف سایر ویزاهاي غیر مهاجرتی دارندگان ویزاي دو منظوره مجاز هستند که در حالی که داراي این ویزا هستند
براي مهاجرت و دریافت گرین کارت اقدام کنند. برخی از مهم ترین انواع این ویزا عبارتند از:

نام ویزا |  توضیح
K-1  |  ویزاي کاري موقت براي مشاغل خاص
K-2  |  نامزد فرد تبعه آمریکا
K-2  |  فرزندان نامزد فرد تبعه آمریکا
K-3  |  همسر فرد تبعه آمریکا (در مرحله انتظار براي گرین کارت)
K-4  |  فرزندان فرد تبعه آمریکا (در مرحله انتظار براي گرین کارت)

کار در آمریکا:

افراد متخصص با مدرك یکی از رشته هاي فنی هم چون مهندسی مکانیک،کامپیوتر،برق و هوا فضا و …… با داشتتن فقط 2 سال سابقه کار می توانند جهت کار در آمریکا اقدام نمایند. ویزاي کاري آمریکا براي این دسته از متخصصین بزودي تبدیل به اقامت دائم و گرین کارت آمریکا خواهد شد. گفتنی است مهندسین با شرایط فوق نیازي به مدرك زبان جهت مهاجرت کاري به آمریکا ندارند و فقط مهارت نسبی در زبان انگلیسی نیاز ایشان را جهت گرفتن ویزاي کاري آمریکا برآورده خواهد کرد.
طول دوره ي اخذ ویزاي کار آمریکا از ابتداي امر تا لحظه ي گرفتن ویزاي کار زمانی کوتاهتر از 8 ماه است.
حقوق ماهیانه این افراد حداقل 4000 دلار در ماه خواهد بود.

ویزای دانشجویی:

براي کلیه داوطلبانی که خواهان تحصیل در ایالات متحده آمریکا هستند، پس از دریافت پذیرش تحصیلی از دانشگاههاي آمریکا ویزاي تحصیلی آمریکا قابل دریافت می باشد. با این حال بدلیل عدم شناخت کافی داوطلبان از روش صحیح تقاضاي ویزاي تحصیلی، عدم آشنایی با نحوه مصاحبه ویزاي تحصیلی، تکمیل نبودن مدارك و یا عدم پر نمودن صحیح فرم تقاضا، ویزا ممکن است رد شود.

آموزش عالی در آمریکا:
ایالات متحده آمریکا با داشتن قریب به 5،800 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی امکان تحصیلات در سطوح مختلف آموزش عالی را براي تقریباً تمامی افراد جامعه خود فراهم نموده است. در سال 2004 بیش از 17 میلیون دانشجو در دانشگاه هاي آمریکا مشغول به تحصیل بودند. ارگان آموزشی دولت فدرال در این کشور وزارت آموزش است.
دانشگاه هاي آمریکا از نظر تصمیم گیري و اختیارات، بشدت (نسبت به دولت فدرال غیر متمرکز عمل می کنند. و این برگرفته از متمم دهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا می باشد. با اینحال، دولت فدرال با اعطاي مبالغ بودجه )همانند Federal Grants قابلیت تاثیرگذاري بر روند تصمیم گیري این موسسات را
دارد.
ارگانهاي دولتی همانند موسسات ملی بهداشت ایالات متحده آمریکا، وزارت نیرو ایالات متحده آمریکا، و بنیاد ملی علوم آمریکا نقش بسیار عمده اي را در تامین مخارج پژوهشی دانشگاه ها بر عهده دارند.
همانند آموزش و تحصیلات در سطوح مدرسه اي و متوسطه، در ایالات متحده برخی دانشگاه ها « عمومی » بوده که اکثر هزینه هایشان توسط دولت ایالتی و یا فدرال پرداخت می شود، و برخی دیگر از دانشگاه ها خصوصی و با سرمایه هاي اهدایی اداره می شوند. با اینحال در سطوح دانشگاهی، بودجه هاي دولتی درصد
کمتري از منبع دخل یک دانشگاه را تشکیل می دهد، و دانشگاه ها مدام در جستجوي منابع گوناگون دیگر براي تامین مخارج خود می باشند.

برخی دانشگاه ها مثل دانشگاه هاي آیوي لیگ داراي سرمایه هاي خصوصی خود گردان و در نتیجه کاملاً خودکفا هستند. بطور مثال دانشگاه
هاروارد با سرمایه کل 29 میلیارد دلاري خود یک دانشگاه تماماً خصوصیست که بودجه سالیانه خود را از منابع گوناگون مانند صنعت، پروانه اکتشاف و اختراع، سرمایه داران و همچنین از دایره فارغ التحصیلان خود تامین می کند.

دانشگاه تگزاس در آستین در عوض با وجود سرمایه خصوصی 13،5 میلیارد دلاري خود به صرف بودن یک موسسه دولتی به منابع فدرال و ایالتی نیز براي بودجه خود وابسته است. دانشگاه کارولیناي شمالی در چپل هیل بطور نمونه نیز بیش از 450 میلیون دلار در سال از ایالت کارولیناي شمالی بودجه دریافت
می کند و لذا یک دانشگاه دولتی می باشد که عضو لیگ آیوي عمومی است.
یکی از دلایل مهم موفقیت دانشگاه هاي آمریکایی در سالیان متمادي، حمایت روزافزون نهادهاي غیر دولتی، شرکت ها، و افراد خیر آمریکا از نظام آموزش عالی کشورشان بوده است. این فرهنگ وقف به موسسات فرهنگی در هیچ جاي دیگر دنیا نظیر ندارد. تنها در سال 2007 ، دانشگاه هاي آمریکا مجموعاً مبلغ 30
میلیارد دلار هدایاي نقدي دریافت نمودند.
بسیاري از این افراد خیر از اقشار فراوان ایرانیان آمریکا نیز بوده اند. بطور نمونه، در سال 2006 در تگزاس، گیتی و علی صابریون مقیم هیوستون 10 میلیون دلار به مرکز سرطان ام دي اندرسون دانشگاه تگزاس اهدا نمودند. در لس آنجلس، دانشگاه جنوب کالیفرنیا نیز در سال 2007 دریافت کننده هدیه 17 میلیون دلاري یک مهندس ایرانی بود، در حالیکه دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین هدیه اي 30 میلیون دلاري از آقاي معراج دریافت نمود. در سانفرانسیسکو، دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو بزرگ ترین هدیه خود را از یک زوج دیگر ایرانی بنام ندا و مانی مشعوف بمبلغ 10 میلیون دلار دریافت کرد، و دانشگاه ایالتی پورتلند حتی به پاس هدیه 8 میلیون دلاري دکتر فریبرز مسیح، دانشکده مهندسی خود را بنام او گردانید.
کتابخانه کنگره آمریکا واقع در واشینگتن دي سی پس از کتابخانه بریتانیا در لندن، دومین کتابخانه بزرگ جهان از نظر تعداد منابع می باشد. این کتابخانه که متعلق به کنگره آمریکا است، با دارا بودن 134 میلیون نسخه احتیاج به بیش از 800 کیلومتر قفسه جهت ذخیره سازي کلکسیون خود دارد .گنجینه کتب فارسی این کتابخانه حاوي کتب ارزشمندي همچون نسخه هاي خطی اسکندرنامه نظامی گنجوي سفرنامه ناصرالدین شاه قاجار، و تفسیر سیزده جلدي مثنوي مولانا جلال الدین رومی اثر سید محمد تقی جعفري می باشد. در حیطه تخصصی، کتابخانه ملی پزشکی ایالات متحده آمریکا (با 9 میلیون نسخه دارایی بزرگ ترین کتابخانه پزشکی و تاریخ پزشکی جهان است.) از دیگر کتابخانه هاي بزرگ آمریکا می توان کتابخانه عمومی شهر نیویورك را نام برد.

جهت اخذ وقت سفارت آمریکا به سایت وقت سفارت آمریکا مراجعه نمایید.

همچنین مطالب بیشتری را در لینک وقت سفارت آمریکا دنبال کنید.